Serveis


Metalls

Un dels problemes de la societat actual és la gestió de deixalles i especialment, la xatarra, tant domèstica com industrial. Cada dia s'eliminen milers de tones de materials i objectes del nostre entorn per no torbar-los-hi un ús satisfactori. Hiermar, S.L. s'encarrega de la recollida, selecció i classificació de aquests materials.

Acer

Ferro i Acer

L'acer, com molts altres metalls, pot ser reciclat. Les màquines, estructures, vaixells, trens, cotxes, eines, etc... son desmontades a les nostres instal·lacions per extreure'n l'acer. Aquest metall, ja compactat, s'envia de volta a la fundició, reduint així la despesa en nova materia prima i fabricació.

Coure

Coure

El coure, igual que l'acer, també es pot reciclar. El coure és el metall més utilitzat a les xarxes electriques i de telecomunicacions. I un dels mes optims per xarxes d'aigua. Els cables, motors elèctrics, tuberies i qualsevol peça de coure es netejada d'altres restes amb maquinaria especialitzada a les nostres instalacions.

Plom

Plom

El plom és un metall molt dúctil, dens i fàcil de fondre. Molt utilitzat anteriorment a xarxes de proveïment d'aigua. A l'actualitat s'utilitza com a blindatge enfront la radiació, com a revestiment de cables, i sobretot a pintures i pigments. A més, es un metall altament tòxic i la seva correcta gestió com a residu, és molt important.

Alumini

Alumini

L'alumini és un element molt abundant a la natura. Parlem d'un material molt lleuger i molt bon conductor. El trobem a la vida quotidiana, al paper d'alumini, llaures, útils de cuina, bicicletes, cables...., i tambe a la industria, contenidors tèrmics, automoció, nàutica, eïnes de tall, etc...