Serveis


Plàstics i altres materials

Un desl problemes de la societat actual és la gestió de residus, tant orgànics com sintètics. Cada dia es tiren milers de tones de plàstic i altres materials, pero sobretot envasos. Hiermar, S.L. també s'encarrega de la selecció i classificació d'aquests materials.

Plastic

Plastic

Els plàstics son materials molt comuns, i podem trobar-lo a envasos, electrodomèstics, trens, cotxes, eïnes, etc... Aquests materials son separats, triturats, i enviats de nou a la industria per a la fabricació de productes d'aquests material, reduïnt així la despesa en material nou.

Fusta

Fusta

La fusta també pot ser reutilitzada, per exemple, en forma de conglomerat per la fabricació de mobles. O com a combustible. Encara que es tracta d'un material perible, pot resultar útil en materials composts per fusta de diferent tipus. La reutilització de la fusta contribueix a la conservació foresta.